Er det flere kaniner som trenger hjelp enn tidligere?

Vi ser og hører stadig om kaniner som har behov for nye hjem. Kaniner som er hjulpet ut fra dårlige forhold, eller kaniner som er dumpet og forlatt. Medlemmer på Kaninboka  ser stadig eksempler på at organisasjoner som Norges Kaninforening og Dyrebeskyttelsen søker etter fosterhjem og adoptivhjem, og i tillegg hører vi ofte om privat initiativ og kaniner som har fått en ny sjanse. Det er mange som har spurt meg om det er flere kaniner i nød nå enn tidligere, men det er det ikke. Vi er bare flere som er bevisste kaniners behov. Vi er flere som forstår at den forglemte kaninen i det lille buret ikke har det bra, og vi flere som våger å gjøre noe. 

Det er nok flere kaniner som har det godt i dag sammenliknet med for bare noen år siden. Kunnskap er lett tilgjengelig og erstatter etterhvert det tradisjonelle kaninholdet, basert på ensom oppbevaring i små bur. Vi ser at flere kaniner lever i gode par eller grupper og følgelig får dekket sine sosiale behov, og at mange bygger og lager  flotte kaningårder eller tilrettelegger for at de kan være frittgående inne i huset, som en katt eller hund. 

Jeg får mange henvendelser fra folk som er bekymret for kaniner i nabolaget, på en institusjon, på et ridesenter eller lignende. Jeg lagde derfor et innlegg hvor jeg gir tips om hvordan man kan gå frem for å hjelpe kaninene i slike situasjoner, og jeg ser også en god effekt. Dialog fører ofte til at folk overtar neglisjerte kaniner, som dermed får en ny sjanse. Alle kaniner ønsker å leve og få muligheten til å ha et god liv. Flere og flere blir nå klar over hva som skal til for at kaninene har et godt liv. 

Så nei, det er ikke flere kaniner som trenger hjelp nå. Vi er bare flere som engasjerer oss. Vi er flere som ser. Som ser hvert enkelt individ. Jeg er stolt og glad over at gruppa vår er med å hjelpe andre. Sammen når vi ut til mange. Kaninen som er avbildet i innlegget er forresten Kahlo. Min venn Katarina Vallbo i Sverige ga henne en ny sjanse. Det er Kahlo glad for hver eneste dag, der hun fyker omkring, søker kontakt med folk og dyr og virkelig viser hvordan livet kan leves. 

Kahlo tar seg til rette, både inne og ute. Husets katt deler gjerne senga si.  

Kahlo tar seg til rette, både inne og ute. Husets katt deler gjerne senga si. 

Støtt Norges Kaninforening i arbeidet vi gjør for å gi flere kaniner gode liv.