Helhetlig kunnskap om kanin, NMBU 18 mars 2017

Jeg er glad jeg ble spurt om å forelese på kaninkurset som ble avholdt på Veterinærhøyskolen, NMBU, lørdag 2017. Over 130 kom for å bli i stand til å tilby kaninpasienter bedre oppfølging og behandling på sine klinikker, og Dr. Kevin Eatwell ga en grundig gjennomgang av det viktigste innen kaninmedisin. Jeg fikk supplere med en mer helhetlig forståelse av arten, samt fokusere på kommunikasjon og hvordan man som veterinær kan ta tak i utfordringer som er utbredt i mange kaninhold. De fleste sykdommer og plager kaniner pådrar seg kommer som følge av en uheldig livsstil og kosthold, og det er derfor avgjørende at man kan ta tak i det grunnleggende når man får en kanin på klinikken. 

Kurset ble arrangert av Smådyrpraktiserende Veterinærers forening, SVF, og jeg håper de som kom fikk utbytte av dagen og føler de har lært noe. Jeg prøver, så langt det er mulig, å si ja og delta på ulike foredrag, kanindager og konferanser, og forhåpentligvis blir jeg også bedre til det jeg holder på med, nemlig å spre god kunnskap og konstruktive råd for å bedre alle kaniners hverdag.

Vi kan alle ha noe å strekke oss etter, og mitt mål er å nå ut til enda flere. Det kan du også være med på, ved å spre kunnskapen om hva som fører til gode kaninliv til de som kanskje ikke vet det. Det er nemlig kunnskap og forståelse som fører verden videre, og det gjelder jo også dyrehold. 

Kevin Eatwell er dyktig og morsom. Grundig og god presentasjon.

Kevin Eatwell er dyktig og morsom. Grundig og god presentasjon.

Jeg venter på å begynne.

Jeg venter på å begynne.