Kastrering av kanin

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

Even 11.5 uker, snart kastrat       Foto: Marit Emilie Buseth

Even 11.5 uker, snart kastrat      Foto: Marit Emilie Buseth

Det er mange som har spørsmål om kastrering av kanin. Folk lurer bl.a på hvorfor man bør kastrere, når man bør kastrere og hva slags medisin man bør få med seg hjem etter inngrepet eller hvilken klinikk man bør velge.  Jeg vil i dette innlegget svare på de mest stilte spørsmålene og henviser videre til Den store kaninboka for ytterligere informasjon. I innlegget går jeg gjennom og viser bilder av kastrering av både hann og hunn.

Hva er kastrering?

Når man fjerner forplantningsorganene kalles det kastrering. Begrepet gjelder begge kjønn. Hos hunnkaniner går man kirurgisk inn i buken på dyret og fjerner livmor og eggstokker, mens man hos hannene fjerner testiklene. Gutta slipper altså letter unna enn jentene, selv om det med riktig pleie og stell går bra med både hunn og hann.

Even barberes og gjøres klar     Foto: Marit Emilie Buseth

Even barberes og gjøres klar    Foto: Marit Emilie Buseth

Hvorfor bør kaniner kastreres?

 

-Kastrering forhindrer drektighet

Jeg fraråder prinsippielt å få kull på egne kaniner, da det allerede er et stort overskudd av arten, noe som betyr en rekke kaniner som har behov for nye og gode hjem. Å kastrere kaninene og la dem bo sammen i et harmonisk par eller en vellykket gruppering er det beste. Siden det uansett vil fødes kaniner her og der, enten tilsiktet eller som følge av uhell, har jeg også en post med informasjon om hva man bør gjøre om man får kaninunger.

 

-Kastrering forebygger utvikling av kreft i forplantningsorganene

Ukastrerte hunner har en spesielt høy risiko for å utvikle livmorkreft og andre sykdommer i forplantningsorganene. Oppmot 80% av ukastrerte kaniner vil i løpet av livet utvikle f.eks livmorkreft. Kastrering kan kalles et forebyggende tiltak, da det eliminerer risikoen for disse alvorlige sykdommene. I tillegg vil man ofte kunne seg påbegynnende svulster eller forstadiet til kreft når man åpner kaninen for kastrering. Da vil man kunne fjerne dette og følgelig redde kaninen.

 

-Kastrering fjerner hormonelt betinget atferd og er en forutsetning for at kaniner skal bo sammen

Kaniner er svært sosiale og har det best med andre kaniner. Man må åpenbart forhindre gjentagende drektighet, mens det er også er viktig å kastrere begge kjønn på grunn av en hormonelt betinget styrt atferd som kan føre til krangling, slossing, uro og skader hos våre domestiserte kaniner. .

 

-Kastrering vil gjøre kaninen lettere å dotrene

Som en bonus vil din kanin bli mer renslig og følgelig lettere å dotrene, dette som følge av at behovet for å markere seg reduserers.

Etter å ha fått premedikasjon  legges Even i narkose . Her brukes det gassanestesi.    Foto: Marit Emilie Buseth

Etter å ha fått premedikasjon legges Even i narkose. Her brukes det gassanestesi.   Foto: Marit Emilie Buseth

Når skal jeg kastrere kaninene mine?

Gutter kan kastreres når testiklene har falt ned. Det skjer normalt når de er 10-12 uker. Det er mest vanlig å kastrere guttene fra uke  12.

Jentene kan fint kastreres fra de er 4 mnd. De fleste veterinærer i Norge og Danmark foretrekker imidlertid å vente til de er minst 5-6 måneder, så hør med din veterinær om når hun/han ønsker å utføre inngrepet. 

Har man en gutt og jente som vokser opp sammen kan man fint kastrere gutten når han er 11 uker, og deretter ta jenta når hun gammel nok.

Det er ingen øvre grense for når man kan kastrere kaniner. Er hunnen over 4 år anbefales imidlertid en røntgenundersøkelse før inngrepet. Dette for å gi en pekepinn på om en eventuell livmorkreft har rukket å spre seg til lunger og lever. I tilfeller hvor kreften har spredd seg har ikke kaninen lenge igjen, dessverre.

Even sover og overvåkes hele tiden av en dyrepleier.    Foto: M.E.Buseth

Even sover og overvåkes hele tiden av en dyrepleier.   Foto: M.E.Buseth

Hvilken klinikk skal jeg velge?

Det er mange som lurer på hvilken klinikk de skal velge. Jeg forstår at det i mange tilfeller kan være vanskelig å vite, da ikke alle klinikker innehar like god kaninkompetanse og erfaring med arten. Det er viktig å ikke se seg blind på pris når man skal velge en veterinær til sin kanin, men heller se etter de som faktisk kan behandle kaniner. Hva slags informasjon får du om inngrepet? Bruker de moderne og skånsom anestesi? Gir de premedikasjon? Får du med deg smertelindring hjem? Lar de kaninen våkne opp på et varmt og rolig sted? Sørger de for overvåkning og oksygentilførsel ved behov? Gir de assistert fòring når kaninen våkner etter narkosen? Det er viktig å huske på at kompetanse og godt utstyr koster, og det må vi som ansvarlige kanineiere betale for. Hvis ikke vil ingen klinikker investere i videreutdanning og moderne utstyr. 

Even får lokalbedøvelse    Foto: Marit Emilie Buseth

Even får lokalbedøvelse   Foto: Marit Emilie Buseth

Narkose

Man kan gi narkose ved å bruke gass- eller injeksjonsanestesi. Ved bruk av gass har man  muligheten til å justere eller reversere mengden gass med øyeblikkelig virkning, og ved bruk av injeksjonsanestsi er det viktig at også denne er reversibel. Man skal kunne reversere effekten av narkosen, og tidligere bruk av irreversible medikamenter må vike til fordel for justerbar injeksjonsanestesi. Les mer om narkose i dette innlegget og i Den store kaninboka.

Kaniner under narkose er utsatt for hypotermi, altså nedkjøling. Varme i rommet, et teppe over kaninen eller varmeelementer under og etter inngrepet kan derfor være avgjørende for kaninens rekonvalesens. Sørg alltid for at kaninen ikke blir liggende kjølig når du får den tilbake etter inngrep.

Testiklene fjernes. Alt er sterilt og pent.   Foto: Marit Emilie Buseth

Testiklene fjernes. Alt er sterilt og pent.  Foto: Marit Emilie Buseth

Gassmasken fjernes og Even får litt oksygen.    Foto: Marit Emilie Buseth

Gassmasken fjernes og Even får litt oksygen.   Foto: Marit Emilie Buseth

Oppvåkning og tilførsel av Critical Care

Kaninen bør være på klinikken til de er helt våkne etter narkosen. Om den trenger ytterligere medisinsk oppfølging eller av andre årsaker må bli lenger på klinikken, må utdannet personell overvåke dyret. Det beste er om kaninen er sterk og våken nok til at du kan sørge for tilstrekkelig pleie slik at den kan bli med hjem til trygge og vante omgivelser.

Man må passe godt på en kanin som har vært gjennom anestesi. Varme og væske er kritiske faktorer, og du må også passe på at fordøyelsen holdes i gang. Om kaninen ikke spiser selv , er det viktig å tilføre næring. Critical Care er et produkt alle kanineiere og klinikker som behandler arten bør ha, og særlig etter alle former for inngrep (Les mer om det her) Det rådes å gi kaninen tilførsel av Critical Care med det samme kaninen er våken og kan svelge unna, da dette vil opprettholde mobiliteten i fordøyelsessystemet, og kaninen vil unngå farlig dehydrering og tom mage. Når man kommer hjem bør man fortsette å gi Critical Care så lenge kaninen ikke spiser selv. Når den er i såpass god form at den orker å ta til seg næring av egen maskin er dette ikke nødvendig. 

Even overvåkes og holdes varm når han våkner    Foto: M.E Buseth

Even overvåkes og holdes varm når han våkner   Foto: M.E Buseth

Even smaker på litt pellets i reiseburet. Harald og Melis er med. Jeg anbefaler å ha med kaninkompiser på klinikken og ikke separere dem. 

Even smaker på litt pellets i reiseburet. Harald og Melis er med. Jeg anbefaler å ha med kaninkompiser på klinikken og ikke separere dem. 

Hva bør jeg få med hjem fra klinikken?

Normalt sett har veterinæren satt en injeksjon med smertelindring som varer i 24 timer. Du bør imidlertid få med smertelindring for tre dager. Det vanlige er da å gi Metacam eller andre NSAIDs medikamenter (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) Eksempler på smertelindring man kan få med er f.eks Metacam (mest brukt) Meloxicam eller Carprofen. Noen gir ved en feiltagelse kattedoser med Metacam, noe som er svært beklagelig, da kaniner trenger større dosering enn pus.

En del klinikker har Critical Care, som vist tidligere i tråden, mens mange dessverre ikke har det. Forhør deg om dette på forhånd og kjøp det eventuelt fra et annet sted i forkant.

 

Antibiotika bør ikke gis rutinemessig!

Jeg vil også understreke at antibiotika ikke bør gis rutinemessige etter slike inngrep. Når man som veterinær sørger for å ha et rent og sterilt inngrep er det liten infeksjonsfare, og det er uansett ikke god praksis å gi antibiotika for “sikkerhets skyld”. Man skal være ytterst varsom med antibiotikabruk grunnet faren for resistente bakterier. Utvikling og spredning av antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot all behandling av infeksjonssykdommer. Får du foreskrevet antibiotika av din veterinær bør du forhøre deg om årsaken til dette. Er det en spesiell grunn til at din kanin skal få dette? Skjedde det noe under inngrepet som tilsier at det er en reell infeksjonsfare?  Om han/hun rutinemessig gir antibiotika etter kastreringer bør de kanskje endre denne praksisen.

 

Kastrering av hunnkanin

 

En frisk livmor som fjernes. Når kaninen har kreft vil livmoren være forstørret.   Foto: Marit Emilie Buseth

En frisk livmor som fjernes. Når kaninen har kreft vil livmoren være forstørret.  Foto: Marit Emilie Buseth

Såret sys og det er rent og pent  M.E Buseth

Såret sys og det er rent og pent M.E Buseth

Når man syr er det best å bruke en kirurgisk sutur/tråd som løses opp av seg selv. Da slipper man å komme tilbake for å fjerne sting. Såret skal være rent og pent, som vist på bildet. Stingene vil normalt sett løsne av seg selv etter en stund. 

Vanligvis vil ikke kaniner bry seg mye om såret. Overdrevent stell og pirk på eget sår kan imidlertid være et tegn på smerte og ubehag, og man må da klargjøre at man gir tilstrekkelig smertelindring.

Det er normalt sett ikke behov for bruk av body på kanin. Krager bør ikke benyttes, men ved spesielle tilfeller kan det brukes en spesialtilpasset body, men da må man passe på at kaninen har tilgang til å spise sin egen blindtarmavføring.