E cuniculi. Nevrologisk sykdom hos kanin

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

Det finnes en parasitt som mange kaniner er bærere av, og som dessverre gjør en del kaniner alvorlig syke. Sykdommen kan gi skremmende symptom som manglende balanse, lammelser i bakbeina og skjevt hode, men er dessverre fremdeles relativt ukjent, og mange kaniner får dermed ikke nødvendig behandling om de tas med til veterinær. Jeg har skrevet om E cuniculi i Den store kaninboka, men da Even ble ble dårlig i 2013 ble sykdommen virkelig for mange lesere og medlemmer på bokas facebookgruppe, og jeg ble bedt om å fortelle mer om E cuniculi. Mange fulgte Evens kamp mot parasitten, og vi fikk heldigvis se at han responderte bra på behandlingen og gikk fra å være en ubevegelig kanin uten balanse, til snart å hoppe omkring og være i godt humør som normalt.

Even   Foto. Marit Emilie Buseth

Even  Foto. Marit Emilie Buseth

Nevrologiske lidelser

Kroppen opprettholder vanligvis en følelse av balanse og posisjon som følge av det vestibulære systemet. Det vestibulære systemet er en del av det nevrologiske, og en skade her vil kunne føre til endring i oppfattelse av balansen. De mest kjente symptomene på nevrologiske lidelser hos kanin er head tilt (hodet holdes på skakke), circling, lammelse og svekkelse i bakparten, samt manglende balanse. Mulige symptomer kan også være kollaps, inkontinens, unormalt høyt vanninntak og anfall.

De mest utbredte årsakene til nevrologiske lidelser ser ut til å være en infeksjon, som regel av parasitten som fører til Encephalitozoon cuniculi, eller bakterien Pasturella multocida, som fører til mellomørebetennelse, men kan også bli forårsaket av irritasjon og sekundære infeksjoner som følge av øremidden Psoroptes cuniculi. Andre utløsende faktorer kan også være brudd i ryggsøylen, svulster, kreft, abcsesser, virusinfeksjoner, vaskulære sykdommer og ulike forgiftninger, og det kan naturlig nok være vanskelig å gi en korrekt diagnose. Ofte vil man derfor velge å medisinere  for både E cuniculi og mellomørebetennelse hvis årsaken til plagene ikke er åpenbar. Blodprøver, røntgen, samt CT og MRI kan være nyttige hjelpemidler for å diagnostisere så nøyaktig som mulig.

Kaniner som er rammet av E cuniuli kan i tillegg utvikle nyreproblemer, noe som kan føre til redusert appetitt, økt vanninntak, inkontinens og vekttap. Parasitten kan også påvirke øynene og føre til katarakt og skader på linsen, som igjen kan lede til betennelse og blindhet.

Even var avhengig av assistert fòring og medisinering.  Foto: Aksel Hunstad

Even var avhengig av assistert fòring og medisinering. Foto: Aksel Hunstad

Even sluttet å spise, og jeg behandlet dette som ved normale fordøyelsesplager, med assistert foring som vist på bilde, samt væsketilførsel og smertelindring. Han ble imidlertid ikke bedre i løpet av noen dager, og jeg merket plutselig at han mistet kontroll over bakbeina. I løpet av natta kunne han ikke gå. Da jeg på forhånd vet at mine kaniner er bærere av E cuniculi forstod jeg hva som var galt, og Even fikk raskt korrekt medisin. E cuniculi behandles med Panacur, men mer om det senere. Først litt om hva E cuniculi faktisk er.

Encephalitozoon cuniculi  er en mikroskopisk parasitt som lever på innsiden av kaninens celler, da typisk i nyrene og hjernen. Over 50% av alle kaniner er bærere av parasitten, og de er mest trolig smittet før fødselen eller tidlig i livet gjennom sporer av infisert urin. Majoriteten av de smittede kaninene vil forbli friske, mens et lite fåtall kaniner vil vise symptom og bli syke. Serologi (blodprøve) vil fortelle om kaninen har antistoffer og har vært eksponert for parasitten, men det er ikke lett å vite om de kliniske symptomene faktisk er forårsaket av E cuniculi, eller hvorvidt en annen sykdom er involvert. Et negativt resultat vil imidertid fastslå at symptomene ikke er forårsaket av E cuniculi. Behandling med medikament som Fenbendazol ( virkestoffet i Panacur) har vist gode resultat og er nå den medisinen man tar i bruk i tilfeller hvor man mistenker  E cuniculi. Behandling med Panacur må gis i minst 28 dager.

Even har vært syk noen dager og er sliten.   Foto: M.E Buseth

Even har vært syk noen dager og er sliten.  Foto: M.E Buseth

Mange kaniner responderer raskt på behandlingen. Det gjorde også Even, som etter noen dager med Panacur fikk tilbake kontrollen over kroppen. Han bevegde seg stadig mer, gikk bedre, var mindre ustø og klarte å sitte oppreist. Da han var på sitt verste kunne han omtrent verken sitte eller ligge, men det varte heldigvis kun èn dag. Han rullet overende, og det var naturligvis skremmende for både Even og meg. Selv om jeg kjenner godt til sykdommen, var jeg naturligvis redd. Det kan virke svært dramatisk, men jeg vil gjøre sykdommen mer kjent, da mange kaniner dessverre feilbehandles eller avlives når de får symptom som tyder på E cuniculi.

Sykdommen er imidlertid en utfordring å kurere, og en vellykket behandling innebærer heller ikke alltid at symptomene forsvinner, da skadene i hjernen allerede kan ha blitt irreversible. En kanin med moderat skjevt hode kan imidlertid bli velfungerende og ha det godt. Det finnes mange eksempler på kaniner som har tilspasset seg tilstanden og for øvrig er friske, og det ser ut til at den viktigste forutsetningen er at de fortsetter å være i aktivetet som normalt.

Melis var syk et år tidligere og hadde et moderat skjevt hode.Her var hun allerede på bedringens vei, og hun ble heldigvis helt frisk.   Foto: M.E Buseth

Melis var syk et år tidligere og hadde et moderat skjevt hode.Her var hun allerede på bedringens vei, og hun ble heldigvis helt frisk.  Foto: M.E Buseth

E cuniculi kan også forårsake anfall, og det er viktig å forsøke å minimere mulighetene for ytterligere skade. Anfall varer oftest i ett til to minutter og kan oppleves som ganske dramatisk. Sørg for å sikre området slik at kaninen ikke utsettes for bruddskader under anfallet, snakk rolig og pakk kaninen inn i et mykt håndkle og hold den rolig og trygt inntil deg. Om anfallet ikke går over etter noen minutter bør veterinær oppsøkes, slik at hun kan stabilisere kaninen.

Even fikk også anfall, og i løpet av en natt ristet kroppen hans voldsomt i et minutt av gangen. Jeg holdt han da inntil meg til det gikk over.

Harald var sykepleier. Han stelte kroppen til Even da han ikke kunne bevege seg selv. Det var rørende å se på, og viser hvor viktig det er med gode kaninkompiser.   Foto: Marit Emilie Buseth

Harald var sykepleier. Han stelte kroppen til Even da han ikke kunne bevege seg selv. Det var rørende å se på, og viser hvor viktig det er med gode kaninkompiser.  Foto: Marit Emilie Buseth

Symptom på nevrologiske sykdommer kan komme over tid eller opptre plutselig. Det er uanset viktig å oppsøke veterinær umiddelbart og sette i gang med tilrådelig behandling.

Hvordan ta seg av en kanin med E cuniculi

Under sykdommen vil kaninen trolig føle seg svimmel og ikke være i stand til å bevege seg omring.Kaninen vil kanskje føle at verden spinner rundt, og vil derfor ha behov for  å ha mat, drikke og dokasse lett tilgjengelig. Trolig vil kaninen ha behov for assistert fòring med Critical Care, noe jeg fortsatte med i et par uker.

En kanin med Head Tilt vil kanskje ha problemer med å drikke, avhengig av vinkelen på hodet, og det kan under sykdommen være viktig å være ekstra oppmerksom på vanninntaket og også sørge for væsketilførsel. Tilpasning av bomiljøet kan også hjelpe. Mange kaniner med dårlig balanse vil også lene over til en side. Gi da kaninen et “leaning object”, slik at kaninen kan ligge inntil og føle seg komfortabel.

Even på hytta tre måneder etter at han var syk   Foto: Marit Emilie Buseth

Even på hytta tre måneder etter at han var syk  Foto: Marit Emilie Buseth

Da Even ble syk skulle jeg egentlig til BSAVA Congress i UK for å promotere min engelske bok Rabbit Behaviour, Health and Care. Det ble naturligvis ikke noe av, da jeg ønsket å være sammen med og stelle min syke venn. Noen ganger må man legge andre planer på hylla.