RVHD

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

RVHD  Foto: Ann Meredith, UK

RVHD Foto: Ann Meredith, UK

Edit: Det er fra 25.01.2019 tillatt å vaksinere kaniner mot denne sykdommen. Les mer her på Mattilsynets side om saken. Jeg kommer tilbake med mer info og oppdaterer innlegget.

Det er dessverre vanskelig å stenge resten av verden ute. Sykdommer vi hittil har vært forskånet fra kan plutselig påvises i Norge, med påfølgende behov for informasjon om smittevern og forebygging av utbrudd. Jeg vil i innlegget fortelle om den skumle virussykdommen RVHD ( også kalt VHD eller gulsot) og vise til viktig smittevern og håndtering av døde dyr. Jeg vil også poengtere at man ikke bør ta med kaniner fra andre land inn i Norge.

Hva er RVHD?

Viral heamorrhagic Disease, også kjent som Rabbit Calcivirus eller Rabbit (Viral) Haemorrhagic Disease, er en raskt innsettende og oftest dødelig sykdom hos kanin. Inkubasjonstiden er kort, 24-72 timer, døden inntreffer raskt og ofte har ikke kaninen vist noen tegn på sykdom før den ligger død. Kroppen kan være fri for ytre tegn, selv om det ofte renner blod fra nese, munn, anus og kjønnsorganer. Ved post mortem ser man nesten alltid betydelige indre blødninger, og da i hovedsak fra leveren. I land hvor viruset er vanlig og sørger for periodiske utbrudd, som UK,  bør alle kaniner vaksineres årlig. Sykdommen har nå også jevnlige utbrudd i Sverige og Danmark, og man anbefaler naturligvis vaksine i områdene det er aktuelt. 

RVHDV1 og RVHDV2

En ny stamme av RVHD ble oppdaget på det Europeiske kontinentet for noen få år siden. Det nye viruset kalles RVHDV 2 (Rabbit Viral Haemorrhagic Disease 2).  Man har i flere år vaksinert kaniner mot VHD i land hvor sykdommen har hatt utbrudd, men det har altså ikke vært nødvendig eller lovlig i Norge. Det er usikkert hvor effektiv den nåværende vaksinen er mot den nye virusvarianten, selv om den ser ut til å gi beskyttelse og derfor anbefales. Det jobbes kontinuerlig for å utvikle nye og mer effektive vaksiner.

Typiske tegn på RVHD  Foto: Ann Meredith, UK

Typiske tegn på RVHD Foto: Ann Meredith, UK

Hvordan smitter RVHD?

Sykdommen smitter via insektsbitt, direkte kontakt med smittekilde, avføring eller ved at virus har blitt overført på klær, objekter, mat eller infisert tøy. Vi har heldigvis ikke villkaniner i Norge, men i land med villkaniner skal man i infiserte områder  ikke plukke inn gress eller gå inn til kaniner med sko eller tøy man har brukt utendørs.

Smittevern er svært avgjørende. Husk at du også kan føre med deg smitte om du har vært i kontakt med andre kaniner med smitten. Samlinger hvor flere kaniner er i nærheten av hverandre bør unngås ved utbrudd, som utstilling, hoppekonkurranser etc. Her kommer gjerne kaniner fra ulike deler av landet, og er svært uheldig med tanke på smittevern.

I England er det en stor bestand av villkaniner som er med på å spre smitten betraktelig, og det er flere rapporter om massedød ved utbrudd, da hos ulike oppdrett, utstillinger, hjelpesentere eller andre steder med mange kaniner. Årlig vaksine er anbefalt.

Kan mennesker og andre kjæledyr smites?

Nei. Det er kun kaniner som får sykdommen. Mennesker og hunder kan bære viruset med seg på sko, klær hender,  labber etc, men de vil ikke få VHD.

Hvordan kan jeg unngå at mine kaniner blir smittet ved et utbrudd i nærheten?

Tenk forebygging!

Vaksine

I land med påvist RVHD anbefales det å vaksinere alle kaniner. Vaksine er verken tilgjengelig eller lovlig i Norge. 

Smittevern

Smittevern er svært avgjørende. Husk at du også kan føre med deg smitte om du har vært i kontakt med andre kaniner med smitten.

  • Vask hender og skift klær og sko mellom stell av ulike kaniner.

  • Ha svært god hygiene der kaniner bor. Særlig der kaniner er oppstallet i bur er det viktig at hygienen er god. Skift ofte på dokasser.

  • Ikke bruk andre kaniners børster, seler etc

  • I områder med smitte og villkaniner skal man ikke gå inn til kaninene med sko og tøy man har brukt utendørs. Man skal heller ikke plukke med seg gress fra nevnte områder.

  • Ikke ta med kaninene på store samlinger, hvor man også møter kaniner fra andre deler av landet.

  • Hold kaninene mest mulig lokalt.

  • Ikke importer kaniner fra andre land eller ta med din egen kanin ut og inn av landet. Om det er utbrudd mens din kanin er med på ferie til Sverige, kan innreisetillatelse fra Mattilsynet trekkes tilbake.

  • Unngå import av kaninkjøtt, angoraull og kaninpels fra land med RVHD

Kan man behandle kaniner som er smittet?

Uvaksinerte dyr som får smitten vil dessverre som oftest dø. Sykdommen utvikles såpass raskt og gir ofte ingen symptom før kaninen blir funnet død. Om de viser tegn kan det være at de får problemer med å puste, blødninger fra endetarm og nese, og opptil 90 % vil  dø innen 48 timer. Enkelte kaniner vil overleve, men vil allikevel være smittefarlige i opptil 42 dager.  Kaniner som er yngre enn 10-12 uker ser ikke ut til å bli smittet. Ingen vet hvorfor, men de ser altså ut til å klare seg.

Hva gjør jeg om min kanin dør av RVHD?

Tenk først og fremst smittevern!

Ikke oppsøk andre som også har kaniner. Ikke få besøk av andre som har kaniner.

Om din kanin dør hjemme bør den leveres hos en klinikk for kremering eller begraves så langt ned at den ikke graves opp av ville dyr.

Om kaninen dør hos en veterinær tar klinikken hånd om dette.

Ta kontakt med Veterinær slik at kaninen kan undersøkes og dødsfallet rapporteres. Man har meldingsplikt.

Historien om RVHD

RVHD dukket opp i Kina i 1984 og tok livet av millioner av domestiserte kaniner. I1995 dukket viruset opp I Australia, etter å ha vært begrenset til en liten øy utenfor kysten. Det er noe uklart om viruset spredde seg naturlig I landet eller om infeksjonen ble spredd i et forsøk på å kontrollere og bekjempe de ville kaninene på kontinentet.

Viruset er svært motstandsdyktig og har spredd seg over hele verden. RVHD ble påvist i Europa og Amerika i de påfølgende år, og kom til England i 1992. Det er periodiske utbrudd i store deler av verden.

Tidligere tilfeller av smitte i Norge

Sommeren 2014 ble flere kaniner på en gård rammet av RVHD2 i Lom i Norge. Jeg ble kontaktet av en fortvilt eier, som opplevde at mange av kaninene døde en etter en, alle med symtom på RVHD. RVHD2 ble påvist, og de gjenlevende kaninene ble avlivet og området desinfisert. Det viste seg tilstrekkelig for å unngå smittespredning i fjor, og Mattilsynet vil kun innføre vaksine om et eventuelt utbrudd skulle komme ut av kontroll. 

Det skal sies at sykdommen i mange land er underrapportert, da de færreste nok gir beskjed til veterinær eller Mattilsynet ved plutselige dødsfall. RVHD kan derfor ha forårsaket tidlige dødsfall i landet uten at vi vet om det. Jeg håper imidlertid at alle som opplever lignende kontakter sin veterinær og melder fra. Det er svært viktig for å redusere eventuelle utbrudd.

Hvordan kom smitten til Norge i 2014?

Det er ingen som vet hvordan viruset kom til  Norge. Viruset kan ha kommet via folk som reiser, mat eller andre varer som importeres, via insektsbitt osv. Familien som ble rammet i Lom hadde  verken vært på reise eller vært i kontakt med andre kaniner.

Det anbefales også å unngå import av kaninkjøtt, angoraull og kaninpels fra land med utbrudd.

Se mer generell kunnskap om kanin i innlegget Grunnkurs kanin

myxomatose