Gnagarblanding är sjukdomsframkallande och skadligt för kaniner!

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka        

Oversettelse: Emma Almquist, Sveriges Kaninvelferdsforening

Många ger sina kaniner väldigt ohälsosam mat i all välmening, på grund av att foderproducenter och djuraffärer ger sina kunder missvisande och farlig information. Jag har i många år försökt att sprida en förståelse för hur kaninens matsmältningssystem fungerar och öka kunskapen om vad kaniner bör äta. Nu är de ohälsosamma effekterna av att ge blandfoder också vetenskapligt dokumenterade. Studien som är gjord vidThe Royal School of Veterinary Studies i samarbete med Burgess bekräftar det vi redan vet om kaniners näringsmässiga behov. Syftet med studien var att studera vilka effekter olika dieter hade på tänderna och hälsan i övrigt. Jag kommer i detta inlägg att kort gå igenom de slutsatser som drogs, men jag skriver också mer om det i min engelska bok Rabbit Behaviour, Health and Care. Kort sagt bekräftar studien att det är skadligt för kaninens tänder, mage och hälsan i övrigt att äta gnagarblandning.

gnagarblanding, gnagerblanding

Studien pågick under 17 månader och hade fyra olika testgrupper

  •        Kaniner som bara åt hö
  •        Kaniner som bara åt blandfoder/gnagarblandning
  •         Kaniner som åt blandfoder/gnagarblandning och hö
  •         Kaniner som åt en fiberrik pellets och hö

Inte helt överraskande fann forskarna att de kaniner som åt gnagarblandning plockade ut bitarna som de gillade mest och därför fick en obalanserad foderstat. 100% av kaninerna undvek att äta de mest fiberrika pelletsbitarna i blandningen. Dessutom blev kaninerna som åt blandfoder snabbt överviktiga. Övervikt hos kanin är ett stort problem, då tjocka kaniner får många sekundärsjukdomar så som mag- tamproblem, risk för ben- och ledskador, trycksår, flugangrepp, smärta, stelhet med mera.

Kaninerna som åt gnagarblandning utvecklade dessutom tandproblem. Läs mer nedan.

Testgruppen som konstaterades vara i bäst kondition och hälsa kroppsmässigt var de som fick en liten mängd pellets vid sidan av höet, en diet som stämmer överens med de kostråd jag ger i min bok Den stora kaninboka. 

Kaninerna har en mag- tarmkanal som är anpassad för att bryta ner en fiberrik och näringsfattig växtkost. Mängd, storlek och utseende på kaninens bajs är en indikator på om magen är sund och frisk. Stora och ljusa bajspluttar produceras av osmältbart fibrer, medan caecotropher (eller blindtarmsavföring som vi ofta kallar det) är den druvliknande, mörka och starkt luktande avföringen som produceras av smältbara fibrer och som äts direkt från anus.

Kaniner är beroende av att äta konstant och ständigt ha genomströmning i mag- tarmkanalen. Stora mänger hö och gräs är det som håller mag- tarmkanalen i form. En snabb matsmältning gör att de inte hinner bryta ner stärkelse och socker i tarmen. Istället kan intag av foder med mycket stärkelse och socker leda till stor bakterietillväxt och obalans i tarmfloran. Gnagarblandningar innehåller mycket stärkelse i form av frö, korn, nötter o.s.v. och skall därför undvikas. Forskarna fann också att kaniner som åt blandfoder fick färre, mindre och mörkare avföringskulor. Det tyder på dålig mobilitet (rörelse) i tarmen. Lägre mobilitet leder till större risk för att utveckla allvarliga tarmrubbningar då tarmsystemet helt kan stanna av vilket snabbt blir livshotande.

kaninlort

På bilden till höger ser ni avföringen från kaninerna i försöket. Kulorna till vänster kommer naturligtvis från en kanin som åt en mager och fiberrik diet, medan avföringskulorna till höger är producerade av en kanin som åt blandfoder.

 

Kaninerna som åt gnagarblandningen producerade också mycket mer blindtarmsavföring än vad de klarade av att äta, något som är vanligt om kaninen får i sig för mycket näring. Detta resulterar nästan alltid i att illaluktande avföring fastnar i pälsen och att kaninen blir väldigt skitig i rumpan. Det är allvarligt eftersom det bland annat kan leda till fluglarvsangrepp. Om man har en kanin som alltid har illaluktande rumpa och kladdig avföring måste man ändra kosthållning och följa de kostråd som visas i bilden högst upp i inlägget.

Studien visade också att gnagarblandningen leder till tandproblem. Båda grupperna som åt gnagarblandning fick inom loppet av testperioden krökta tänder och överväxt av tandrötter. Om sådana problem inte tas på allvar kommer kaninen utveckla väldigt allvarliga och smärtfulla tandproblem. Läs om symptom på smärta och sjukdom här.

Amos och Helga visar en bra kaninkost      Foto: Katarina Vallbo

Amos och Helga visar en bra kaninkost     Foto: Katarina Vallbo

Konsekvenser av studien

Flera djurbutiker och producenter i UK har tagit till sig av slutsatserna från studien. Pets at Home är en av de stora kedjorna som tagit sitt ansvar och plockat bort blandfoder från hyllorna. De säljer nu bara pellets som kraftfoder.

När man vet hur stora skador blandfoder kan ge på tandhälsa och mag- tarmfunktion, bör man anpassa sig och försöka ge så goda förutsättningar som möjligt till sina egna kaniner. Något annat är helt enkelt inte försvarbart.

Resultaten i studien kan också överföras på marsvin, degus och chinchilla.

Läs om korrekt utfodring och få tips på vad du kan utfodra med här.

Marit Emilie Buseth

Gabriel, Troja och Ru    Foto: Katarina Vallbo

Gabriel, Troja och Ru   Foto: Katarina Vallbo