Hvordan gi kaninene et bedre liv?

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

Harald og Melis er aktive og glade kaniner     Foto: Marit Emilie Buseth

Harald og Melis er aktive og glade kaniner    Foto: Marit Emilie Buseth

Berikelser som fører til økt velferd for kanin

Det er heldigvis mye man med sikkerhet kan si fører til økt velferd for kaniner. Kunnskap om artens naturlige atferd, biologi, fysikk og sosiale behov gjør det mulig å vite hvordan man best skal sørge for sitt familiedyr, og jeg vil i dette innlegget vise hvordan man kan ta i bruk ulike berikelser for å øke kaninens trivsel. Berikelse kan defineres som positive tilretteleggelser i dyrs bomiljø. Om man legger forholdene til rette for at dyr skal kunne få utløp for sin naturlige atferd, har man gitt dyret en berikelse. Så hva konkret kan du gjøre for din kanin? Berikelse deles gjerne opp i fem ulike grupper, og jeg vil ta for meg hver og en og forklare dem ut i fra kaninens natur og behov og følgelig gi noen tips.

 

Matbaserte berikelser

Foto: Katarina Vallbo

Foto: Katarina Vallbo

Kaniner er planteetere som fra naturens side bruker det meste av sin våkne tid på å spise ulike gresstyper, urter og blader, lete etter mat og knaske næringsfattige planter. Dette er viktig både for å holde tenner og mage i form, og for å holde kaninen i aktivitet og motvirke kjedsomhet. For å oppmuntre kaninen til å opprettholde denne spiseatferden, er det viktig å følge veiledende råd om foring og sørge for at kaninens kosthold er basert på friskt og grovt høy.  Kaninens hovedrett skal alltid være høy og man skal kun gi en liten mengde pellets for å sikre tilskudd av vitaminer og mineraler. Et par spiseskjeer av en mager og fiberrik pellets er som regel nok for å sikre at kaninen får i seg det den skal, da det den skal spise seg mett på er høy og gress. I tillegg kan man engasjere kaninen ved å få den til å søke opp og lete etter maten. Man må alltid sørge for å ha friskt høy lett tilgjengelig, men man kan samtidig gjemme litt ekstra godt høy i en dorull, legge urter i ulike pappesker, servere pelletsen i små porsjoner spredd her og der i rommet, slik at kaninen både bruker tid og energi på å spise. En rekke tyggeleker av ubehandlet strå og treverk stimulerer også denne naturlige tilbøyeligheten til å knaske og tygge dagen lang.

Even roter og herjer i en boks med doruller. På jakt etter urter.   Foto: Marit Emilie Buseth

Even roter og herjer i en boks med doruller. På jakt etter urter.  Foto: Marit Emilie Buseth

M-gjengen graver og er svært aktive ute i løpegården sin. De har gode kropper med masse muskler.   Foto: Marit Emilie Buseth

M-gjengen graver og er svært aktive ute i løpegården sin. De har gode kropper med masse muskler.  Foto: Marit Emilie Buseth

Fysiske berikelser

Kaniner er avhengig av fysisk aktivitet og mosjon for å  være en sunn og frisk kanin. En inngjerding eller binge kaninen bor i krever i tillegg til gulvareal også muligheten for å bevege seg i høyden og hoppe opp på en utkikkspost, som kan være alt fra en stol, en puff, kartong eller hylle. Kaninen må også ha tilgang til gjemmesteder, som ulike pappesker eller huler, og en rekke tyggeobjekter, som tuneller og andre leker av treverk og strå de kan spise. Det må tilrettelegges for aktiviteter som graving og gnaging, og om man gir kaninen tilgang til en stor pappeske har den gjerne et prosjekt på gang. En kasse med jord kan også være populær å krafse i, og kaniner som er i en utendørs løpegård vil kanskje grave i jorda eller på gresset.

 

Sosiale Berikelser

Kaniner er svært sosiale dyr med behov for vennskap og selskap for å ha det bra. Av alle former for berikelse er det muligheten for å leve i gode partnerskap som har vist seg å ha størst innvirkning på kaniners velferd. Det å få leve med en annen kanin er altså det som gjør en kanin mest tilfreds. Det er imidlertid svært viktig å ha kunnskap om kaniners sosiale innordning, øvrige atferdog nødvendige forutsetninger før man prøver å få kaniner til å bli venner og bo sammen. Kort fortalt må kaniner kastreres, de må introduseres på nøytralt område og naturligvis ha tilstrekkelig stor boplass for å ha et godt samliv. Les alt om dette i Den store kaninboka og få oppskrift på hvordan man går frem for å få til et vellykket samliv.

Et kaninparadis i Sverige      Foto: Katarina Vallbo

Et kaninparadis i Sverige     Foto: Katarina Vallbo

Kognitive Berikelser

Kaniner trenger som andre dyr mentale utfordringer. I naturen er de avhengig av å kunne bruke et helt spekter av ferdigheter for å mestre dagliglivet. På samme måte som vi har behov for å gjøre noe meningsfylt, som å trene, leke, gå på skole eller jobbe, har kaninene ønsker og evner de må få tatt i bruk for ikke å kjede seg. Mange kaniner lever dessverre ganske stillesittende og monotone liv i bur hvor de ikke utfordres i det hele tatt. For å motvirke kjedsomhet og depresjon er det viktig å gi kaninene muligheten til å utforske, løse problemer og leke. La dem søke rundt etter mat, gi dem tilgang til rom eller andre steder de ikke pleier å ha adgang til og se hvordan de ivrig undersøker området, flytt om på noen stoler eller andre møbler og observer en travel kanin som vil inspisere alt.

 

 

Mia er nysgjerrig   Foto: M.E Buseth

Mia er nysgjerrig  Foto: M.E Buseth

Berikelse og sanseinntrykk

Kaniner er ikke like visuelle som mennesker, de orienterer og kommuniserer mer ved hjelp av lukt og hørsel. Det er derfor stimulerende og aktiverende for kaninen å bli presentert for en rekke ulike dufter, samt å måtte bruke nesen for å lete etter mat. Legg noen ferske urter eller grønnsaker her og der i rommet eller ute i løpegården, og la kaninen lete seg frem.

 

Som man ser er det mye man kan gjøre for å øke kaninens livskvalitet, og jeg håper artikkelen var med på å inspirere til å gi dyrene et rikere liv.

Marit Emilie