Kaniner må beskyttes mot vinter og kulde

_MG_4672 under arbeid.jpg

I løpet av uka vil det bli sprengkulde i hele landet og Norges Kaninforening vil derfor gi informasjon om hva som skal til for å gi utekaninene gode liv på vinteren.

burkanin.png

For at dyrene våre skal ha det bra må vi forstå og ta hensyn til deres behov og naturlige levesett. Vi kan lære mye om hvordan de bør leve ved å se på deres ville slektninger, og kaniner vil beskytte seg mot kulde og hete ved å oppholde seg i underjordiske tunneler. I kaninenes opprinnelsesland Spania, vil det i hulene alltid være en jevn og god temperatur, mens det naturligvis er større utfordringer med vær og vind om vi har dem i tradisjonelle bur og trekkfulle skur på bakkeplan her i Norge.

Stillesittende liv i bur vil i seg selv føre til ulike ledd-, muskel- og skjelettlidelser, og kulde og trekk vil forverre tilstanden, føre til smerte og ubehag, og også øke risikoen for alvorlige luftveisinfeksjoner. Det er verdt å merke seg at vinterpels ikke beskytter mot nevnte lidelser, og at artens optimale temperatur er 15-21 grader, noe som tilsvarer en nordisk sommer, ikke vinter.

_MG_2512.jpg

Gode boforhold er derfor avgjørende for kaninens helse og trivsel. Isolerte hus må beskytte mot kulde og hete, og på vinteren bør de være mildt tempererte og holde en temperatur på omlag 7 plussgrader. Da blir ikke temperaturforskjellen så stor når kaninen løper inn og ut av den rovdyrsikrede løpegården, mens kaninen fremdeles vil unngå frost og kunne slappe av inne.

Kaniner er et misforstått dyr, og oppbevaring i bur har tidligere blitt ansett som akseptabelt dyrehold. Når det i tillegg selges mange uegnede bur er det ikke rart at det fremdeles er utbredt, men vi ser heldigvis en positiv utvikling. De tradisjonelle burene blir i større grad erstattet av moderne fagkunnskap og et ønske om å forstå og ta hensyn til dyrenes behov.

Kunnskap jeg og Norges Kaninforening har formidlet i bøker og artikler er ikke lenger kontroversielt, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet gir nå tilsvarende informasjon.

Utendørs hold av kaniner stiller særlige krav til deg som dyreeier. En kanin som holdes ute må ha selskap av artsfrender, tilgang på en stor og rovdyrsikret løpegård og et lunt og tørt hus. Om vinteren kan det være nødvendig å varme opp huset for at kaninene skal ha det bra. Kaniner som holdes utendørs i små bur vil fryse om vinteren og er også utsatt for andre lidelser, som for eksempel benskjørhet og luftveislidelser. En kanin som sitter alene ute får heller ikke dekket sine sosiale behov.
— Mattilsynets veiledning om hold av kanin, s.7

Tekst: Marit Emilie Buseth, leder i Norges Kaninforening

Foto: Janne Folkenborg

15073297_877528172383333_7262951412626396719_n.jpg
_MG_4679.jpg
_MG_4542.jpg