Ikke legg kaniner på rygg. Tonisk immobilitet.

Det er mange som legger kaninene på rygg, enten i fanget eller i armkroken, og tenker at kaninen koser seg fordi den ligger stille. Selv om det kan se hyggelig ut for oss mennesker er det viktig å vite at det ikke oppfattes som kos for kaninen. Det mange mennesker tolker som at kaninen hviler, er snarere en opplevelse av stress og alvorlig trussel for dyret. Mange blir overrasket over å få vite at de ikke skal legge kaninen på rygg, for deres kanin har da virkelig kost seg på denne måten….  Eller har den egentlig det? Husk på at kaninen er en riktig god skuespiller. 

Melis er redd når hun ligger sånn som dette

Melis er redd når hun ligger sånn som dette

Jeg vil fortelle mer inngående om tilstanden som kalles tonisk immobilitet senere i innlegget, men først vil jeg vise et bilde Melis. Som dere ser har jeg lagt henne på rygg i fanget mitt, men det er naturligvis kun for å illustrere tilstanden.

Melis koser seg ikke her, men ligger stille som følge av den hyponselignende tilstanden som er så viktig å kjenne til og unngå. Det kan kanskje se ut som om hun hviler, men hun er en stresset kanin. 

Bildet ble ikke særlig bra, for hun lå sånn kun i noen sekunder. Etterpå fikk hun basilikum for tort og svie. 

 

Tonisk immobilitet

Kaniner kan gå inn i en tilstand hvor de nærmest ser hypnotiserte ut, enten når de legges på ryggen eller håndteres på annen måte. Mange har forvekslet dette med at kaninen slapper av når den ligger urørlig på rygg i fanget eller i armkroken. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Tonisk immobilitet er en tilstand enkelte byttedyr har tilegnet seg for å unnslippe fiender. Det er en forsvarsmekanisme kaniner tyr til når den ikke har andre muligheter til å slippe unna. Urørligheten, som er motivert av frykt, skal minimere skade ved angrep og øke muligheten til å slippe fri ved at rodyret forhåpentligvis mister interessen for det urørlige byttet. Kaninen spiller altså død for å redde livet.

Nylige studier har konkludert med at tilstanden er frykt- og stressrelatert. Fysiologiske målinger underbygger påstanden om at en slik håndtering kun bør gjøres i nødvendige situasjoner, som under kloklipp, om man har problemer med å gjøre dette på annen måte, eller enkelte undersøkelser hos veterinær.

Det er også vist at kaninene tyr til dette trikset når annet forsvar ikke har gjort nytten. Dette underbygger påstanden om at kaniner som sparker og er redde når de holdes, ikke skal holdes fast til sprellingen opphører. Kaninen kommer da, på samme måte, i en fryktrelatert tilstand hvor man ser fysiologiske målbare stressreaksjoner på herte, respirasjon, blodtrykk og nivå av stresshormoner i blodet.
— Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka, s.81
Harald har rullet over selv

Harald har rullet over selv

Når kaniner ruller over på siden eller på ryggen av seg selv, som Harald gjør på bildet, er det naturligvis ikke snakk om Tonisk Immobilitet. Han kaster seg av og til på siden eller ruller rundt, men det er helt uten innblanding fra meg. Poenget er at man skal vite at man ikke skal legge kaniner på ryggen i armkroken eller på fanget og tro de koser seg.