Hva skal man gjøre når man finner en kanin?

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

Jeg fikk telefon om en kanin som var observert i Oslo sentrum. Kaninen hadde kun tørt og skittent ugess som vokste fem mellom brostein, og gjemte seg under biler. Naboer hadde sett henne i to tre dager uten å klare å redde henne inn. Heldigvis kontaktet de etterhvert Dyrebeskyttelsen. 

Jeg fikk telefon om en kanin som var observert i Oslo sentrum. Kaninen hadde kun tørt og skittent ugess som vokste fem mellom brostein, og gjemte seg under biler. Naboer hadde sett henne i to tre dager uten å klare å redde henne inn. Heldigvis kontaktet de etterhvert Dyrebeskyttelsen. 

Det kommer stadige henvendelser om kaniner som er funnet på boligfelt og rasteplasser, i rundkjøringer og parkeringshus, i gjenklistrede pappesker eller rett og slett i søpla. Kaniner hører ikke hjemme verken på bensinstasjoner eller i norsk fauna, så uten hjelp vil ikke disse kaninene klare seg. 

Norsk lov pålegger alle å gi sine tamdyr forsvarlig stell og pleie. Det er forbudt å dumpe kaniner og andre domestiserte dyr, uavhengig av om dette gjøres i veikanten, i skogen eller på togstasjoner. Les mer om at vi ikke har ville kaniner i Norge og at kaniner skal fanges inn her. 

Vi er alle ansvarlige for å hjelpe dyr i nød, så jeg vil i dette innlegget vise hva man kan gjøre om man skulle se en løs kanin. Jeg vil også forsøke å vise at det er lite som overgår gleden over å reddet et hjemløst dyr. Jeg vil gjennom innlegget også ta dere med på en redningsaksjon jeg selv var med på. Følg historien under bildene og se hvordan det ender.

Så hva skal man gjøre om man ser en kanin? Er det en kanin som oppholder seg på et sted hvor den kan ha rømt hjemmefra? Er det noen naboer i nærheten man kan spørre om noen kanskje eier kaninen og trenger hjelp til å fange den inn igjen? Uansett om kaninen har rømt eller er dumpet må den reddes inn. Man kan enten gjøre dette på egen initiativ eller forsøke å få hjelp av en lokal Dyrebeskyttelse eller annen organisasjon som hjelper dyr. Det viser seg også veldig effektivt å prate med andre medlemmer på facebookguppa til Den store kaninboka. Det er en aktiv og stor gruppe med engasjerte medlemmer over hele landet. Vi har mange eksempler på at kaniner blir reddet inn som følge av redningsaksjoner initiert av gruppas medlemmer.

Jeg pakker med meg kompostgjerder og reisebur og venter på medhjelpere. 

Jeg pakker med meg kompostgjerder og reisebur og venter på medhjelpere. 

Vi ser raskt kaninen som gjemmer seg under en bil. Vi gjerder den inn. 

Vi ser raskt kaninen som gjemmer seg under en bil. Vi gjerder den inn. 

Hvordan fange inn en kanin?

 Kaniner går ikke i fangstkasser eller feller, så det kan være en utfordring å redde dem inn. Du får heller ikke tak i en skrem kanin som løper avgårde, da de er lynraske og kommer seg unna både hender og håv. Det er også viktig å ikke skremme kaninen, da gjentatte forsøk på å gripe etter den gjerne fører til  at kaninen stikker av eller gjemmer seg. Da blir det enda vanskeligere neste gang dere skal forsøke å ta den.

Illustrasjon av å sette sammen gjerder. Gjerdene kan både brukes til å lage løpegårder og altså fangst.   Foto: Marit Emilie Buseth

Illustrasjon av å sette sammen gjerder. Gjerdene kan både brukes til å lage løpegårder og altså fangst.  Foto: Marit Emilie Buseth

Det letteste og tryggeste er å sette sammen en rad av kompostgjerder for deretter å omringe kaninen. Fest gjerdene med plastikkstrips. Begge deler kan kjøpes rimelig på Biltema eller lignende utsalgssteder. Vær obs på at små kaniner eventuelt kan komme seg gjennom rutene, så i slike tilfeller bør man sette på en finmasket netting nederst.

Om kaninen har gjemt seg under en bil kan man gjerde inn bilen, har kaninen gjemst seg under en busk kan man gjerde inn busken,  har kaninen løpt inn i en garasje kan man stenge av med gjerder så den ikke kommer ut igjen,om kaninen sitter inntil en vegg kan man sette opp gjerder inntil veggen etc. Når kaninen er trygt innenfor gjerdene kan man forsøke å ta den. Om man da mislykkes klarer ikke kaninen å rømme, noe den vil om man ikke på forhånd har gjerdet inn området.

 

Eksempel på inngjerdet kanin. Her kan man innskrenke området ved hjelp av ytterligere gjerder.   Foto: Marit Emilie Buseth

Eksempel på inngjerdet kanin. Her kan man innskrenke området ved hjelp av ytterligere gjerder.  Foto: Marit Emilie Buseth

Om man har omringet kaninen kan man puste ut. Nå kan man bruke litt tid på å få tak i det skremte byttedyret. Man kan enten innskrenke området litt etter litt ved hjelp av flere gjerder, eller forsøke å ta kaninen med håv eller hender. Jeg anbefaler å "fange" den ved å omringe den med et par gjerder, og deretter løfte kaninen trygt og bestemt opp. Sett den direkte inn i et reisebur med høy. 

 

Etter noen timer fikk vi endelig tak i kaninen. Det tok ekstra tid da hun smatt opp i motoren på bilen. Her holder jeg det lille dyret etter at jeg hadde fått tak i henne i inngjerdingen.

Etter noen timer fikk vi endelig tak i kaninen. Det tok ekstra tid da hun smatt opp i motoren på bilen. Her holder jeg det lille dyret etter at jeg hadde fått tak i henne i inngjerdingen.

Jeg putter kaninen rett inn i reiseburet vi hadde med oss. 

Jeg putter kaninen rett inn i reiseburet vi hadde med oss. 

Kaninen spiser høy og sovner raskt. Sliten, sulten og tørst. 

Kaninen spiser høy og sovner raskt. Sliten, sulten og tørst. 

Har fanget en kanin. Hva skal jeg gjøre nå?

Gratulerer! Nå er det viktigste unnagjort. Sørg for at kaninen får mat, drikke og hvile. De er som regel utslitte og mange hviler lenge. Om kaninen verken spiser eller drikker, eller på andre måter virker skadet eller syk, er det naturligvis viktig med snarlig veterinærbesøk. 

Nå gjelder det å finne et sted kaninen kan være til man finne en endelig løsning. Har du eller noen du kjenner mulighet til å ha kaninen i egen bolig en stund? Det viktigste er at kaninen kommer til et trygt og godt sted hvor den har ro, mat og vann. I tillegg bør kaninen få en dokasse, slik at den har et sted å gjøre fra seg.  Om du ikke har erfaring med kanin anbefaler jeg å ta mitt Grunnkurs kanin.Der kan du lære om alt fra kaninen skal spise til hvordan den bør bo.

Noen ganger har kaniner rømt, så det er lurt å sette opp lapper og søke etter eventuelle eiere. Kanskje savner noen kaninen sin? Legg også ut en annonse på Dyrebar i tilfellet noen leter etter en tapt venn.  I de fleste tilfeller ser man dessverre imidlertid at kaninene er dumpet, altså forkastet av noen som enten gikk lei, skulle på ferie eller fikk noe annet å tenke på. Har man dyr er man alltid ansvarlig for å finne gode løsninger om man ser seg nødt til å omplassere dyret. Å forlate dem i en hjelpesløs tilstand er naturligvis ikke akseptabelt eller lov. 

Ta kontakt med din lokale Dyrebeskyttelse eller tilsvarende hjelpeorganisasjon. Kanskje de kan være behjelpelig med å ta vare på dyret. Legg også ut annonse på guppa til kaninboka så finne vi ofte en løsning der også. Gruppa har også en egen omplasseringsgruppe.

Kaninen var utslitt og hadde et stort behov for nærhet. Den lille ungen hadde nok vært svært redd, sulten, tørst og sliten, og med det samme vi kom hjem til kjøkkenet sovnet hun på fanget mitt. Hun ville ikke gå, så da ble vi sittende der. Vi hadde ikke tenkt å få en fjerde kanin, men da Mandel kom fant vi ut at vi hadde manglet nettopp henne. Hun beriker livet vårt hver dag

Jeg kunne ikke røre meg. Hun har helt siden jeg fanget henne hatt en enormt behov for kontakt, og hun elsker de tre andre kaninene mine Harald, Even og Melis. 

Jeg kunne ikke røre meg. Hun har helt siden jeg fanget henne hatt en enormt behov for kontakt, og hun elsker de tre andre kaninene mine Harald, Even og Melis. 

Undersøkelser i England har vist at de fleste tilfeller av dumping og omplassering av dyr skjer som følge av mangel på kunnskap. Folk vet rett og slett ikke nok om dyrene de skaffer seg. De ser ikke langt nok frem i tid og vet ikke hvordan de skal løse utfordringer man kan møte med f.eks. en hormonell kanin. Jeg forsøker å gi en så omfattende og grundig forståelse av arten som mulig, slik at man kan leve godt sammen i mange år. 

Få grunnleggende kunnskap om kanin ved å lese mitt Grunnkurs kanin her. 

Les også ofte stilte spørsmål om kanin og mine svar her

Mandel     Foto: Marit Emilie Buseth

Mandel    Foto: Marit Emilie Buseth

Even, Harald, Mandel og Melis.     Foto: Marit Emilie Buseth

Even, Harald, Mandel og Melis.    Foto: Marit Emilie Buseth